ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้บริหารระดับสูงเมืองอู๋ชี พบปะพูดคุยกับทางสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 10.30 น. บริษัท สปิริต ออป เดอะ เวิลด์ จำกัด ร่วมกับ การท่องเที่ยวเมืองอู๋ชี ประเทศจีน
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอู๋ชี นำโดย Ms. Liu Xia รองนายกเมืองอู๋ชี พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าพบปะพูดคุยกับทาง
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว