ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip ปักกิ่ง ไท่หยวน อู่ไถซาน ต้าถง ประเทศจีน

เดินทางระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2558 มีผู้ร่วมเดินทาง 33 คน

คณะผู้เดินทางได้ชมวัดลามะ หย่งเหอกง ที่ปักกิ่ง, ชมอารามจิ้นฉือ ซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 3, ชมพิพิธภัณฑ์ซานซี ในเมืองไท่หยวน,
ชมคฤหาสน์ตระกูลเฉียว เศรษฐีดังแห่งซานซี, ชมเมืองโบราณผิงเหยา ซึ่งเป็นมรดกโลก, สักการะพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ (เหวินซู) ที่ภูเขาอู่ไถซาน, ชมอารามลอยฟ้า วัดเสวียนคงซื่อ, ชมมรดกโลก วัดถ้ำหยุนกังสือคู หนึ่งในสี่ผาพุทธจำหลักของจีน, และเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมณฑลซานซี

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง