ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip จังหวัดฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

เดินทางระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้ร่วมเดินทาง 24 คน

คณะผู้เดินทางได้ชมความสวยงามของทะเลสาบอินาวาชิโระโกะ ซึ่งเป็นทะเลสาบใหญ่อันดับ 4 ของญี่ปุ่น และถูกเรียกว่าเป็นกระจกสวรรค์, ชมการตกปลาคาวาซากิ, ชมปราสาทไอสึคาวามัตสึ, ตื่นตากับเทศกาลหิมะ, และทดลองรับประทานอาหารชุดดั้งเดิมที่คฤหาสน์สไตล์ญี่ปุ่น

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง