ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า ประเทศจีน

เดินทางระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 มีผู้ร่วมเดินทาง 54 คน

คณะผู้เดินทางได้ชมสวนน้ำ Chimelong Ocean Kingdom ซึ่งเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก, เยือนมาเก๊า เมืองมรดกโลก, เข้าชมสวนสนุกโอเชียนปาร์ค, ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงจากวิคตอเรียพีค, และเข้าชมพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ

จดหมายเชิญ