ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip กาฐมาณฑุ นากาก็อต ประเทศเนปาล

เดินทางระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2558 มีผู้ร่วมเดินทาง 23 คน

คณะผู้เดินทางได้ร่วมเดินทางเพื่อแสดงธารน้ำใจจากไทย ในโครงการช่วยเนปาล เที่ยวเนปาล โดยนายกสมาคม ได้เป็นตัวแทนในการมอบเงินบริจาคของสมาชิก ร่วมกับสมาคมฯ ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว, คณะผู้เดินทางได้ชมเจดีย์สยมภูวนาถ, ชมพระราชวังหนุมาน
โดกา, ชมเมืองปาทาน หรือลลิตาปูร์ หนึ่งในเมืองแห่งหุบเขามรดกโลก, ชมวัดปศุปตินารถ, ชมเมืองปัคตาปูร์ และประตูทองคำสู่พระราชวัง 55 พระแกล, และชมยอดเขาเอเวอเรสต์ จากเมืองนากาก็อต

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง