ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip เคนยา ซาฟารี ประเทศเคนยา

เดินทางระหว่างวันที่ 10 – 16 กันยายน 2558 มีผู้ร่วมเดินทาง 23 คน

คณะผู้เดินทางได้สัมผัสประสบการณ์ท่องซาฟารี ตามล่า Big 5 ในเคนยา โดยใช้รถจี๊ป, ล่องเรือยนต์ ชมฝูงฮิปโปที่ทะเลสาบไนสวาชา,
เยือนอุทยานแห่งชาตินากูรู ที่มีแรดขาวมากที่สุด และมีทะเลสาบที่แต่งแต้มด้วยสีชมพูของนกฟลามิงโก, เข้าชมอุทยานแห่งชาติมาไซมารา หัวใจของการท่องซาฟารีแห่งเคนยา, สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่ามาไซที่วัดความร่ำรวยจากจำนวนวัว, และตื่นเต้นกับการอพยพครั้งใหญ่ของฝูงสัตว์ ริมฝั่งแม่น้ำมารา

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง