ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip นิกโก โตเกียว โยโกฮามา ฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น

เดินทางระหว่างวันที่ 5 – 10 ตุลาคม 2557 มีผู้ร่วมเดินทาง 37 คน

คณะผู้เดินทางได้ชมศาลเจ้าโทโชกุ มรดกโลก ซึ่งสร้างอุทิศโชกุน โตะคุกะวะ อิเอะยะสึ, ย้อนยุคสมัยที่เอะโดะ วันเดอร์แลนด์, เยือนมหานครโตเกียว, ตามรอยทีวีแชมเปียน ที่พิพิธภัณฑ์ราเม็ง, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น, และนั่งเรือโจรสลัดที่ฮาโกเนะ

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง