ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

เดินทางระหว่างวันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2558 มีผู้ร่วมเดินทาง 69 คน

คณะผู้เดินทางได้ชมสวนโอกินาวา เวิลด์ และถ้ำเกียวคุเซนโด, ชมศาลเจ้านะมิโนะอุเอะ, ชมปราสาทชุริ, ชมทิวทัศน์จากหน้าผามันซาโมะ,
ชาสวนโอเชียนเอ็กซ์โป, ชมศูนย์การค้าใหม่ Aeon Mall Okinawa Rycom, และเข้าร่วมเทศกาลชักเย่อที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เมืองนาฮา

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง