ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip ซาปา ฮานอย ประเทศเวียดนาม

เดินทางระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2557 มีผู้ร่วมเดินทาง 23 คน

คณะผู้เดินทางได้นั่งรถไฟตู้นอน, ชมความงดงามของ ซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน, สัมผัสความสวยงามอ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ, เคารพสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษแห่งเวียดนาม, ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ, และชิมอาหารเวียดนามแท้

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง