ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว ประเทศจีน

เดินทางระหว่างวันที่ 21 – 26 มีนาคม 2559 มีผู้ร่วมเดินทาง 37 คน

คณะผู้เดินทางได้ล่องทะเลสาบซีหู, นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ พระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดของจีน, เยือนเซี่ยงไฮ้ชมกายกรรม ERA, และชิมอาหารซีฟู้ด Golden Jaguar

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง