ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip ภูมิภาคโตโฮะคุ ประเทศญี่ปุ่น

เดินทางระหว่างวันที่ 9 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้ร่วมเดินทาง 36 คน

คณะผู้เดินทางได้ชมวัดริทชะกุจิ หรือวัดยะมะเดระ ซึ่งมีบันไดมากกว่าพันขั้น, ชมปิศาจหิมะ ภูเขาซะโอะ, ชมเทศกาลประดับไฟ Snow Monsters Night Illumination, เยือนหมู่บ้านโออุจิจุคุ ในสมัยเอะโดะ, ชมปราสาทซึรุงะ หรือปราสาทนกกระเรียน, เข้าชมเทศกาลโคมหิมะ
ที่อุเอะสึงิ, และล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ หนึ่งในสามทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง