ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip จังหวัดทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น

เดินทางระหว่างวันที่ 20 – 25 มีนาคม 2558 มีผู้ร่วมเดินทาง 30 คน

คณะผู้เดินทางได้ชมสวนดอกไม้ฮะนะไคโร, ชมออนเซ็น ที่มีชื่อเสียง, ชมพิพิธภัณฑ์การ์ตูน โกโช อะโอะยะมะ ซึ่งเป็นนักวาดการ์ตูนเจ้าของผลงาน ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน, เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดทตโตะริ, และชมสันทรายที่มีชื่อเสียงของทตโตะริ

จดหมายเชิญ