ข่าวสารและกิจกรรม

Agents’ Educational Trip อเมริกาตะวันตก

เดินทางระหว่างวันที่ 14 – 23 มกราคม 2558 มีผู้ร่วมเดินทาง 43 คน

คณะผู้เดินทางได้ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงดงามของสะพานแขวนโกลเดนเกท, ชมเมืองลาสเวกัส ซึ่งมีฉายาว่า Sin City, สัมผัสความตื่นเต้นโดยเดินบนสกายวอล์ค ชมความงามของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน, สนุกสนานกับดินแดนแห่งจินตนาการในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ปาร์ค, และชมเบื้องหลังเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล

จดหมายเชิญ
โปรแกรมการเดินทาง