อบรม “เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัด SAGA”

SAGA
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมาทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ได้จัดอบรมหัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัด SAGA” โดยได้รับเกียรติจาก การท่องเที่ยวจังหวัดซางะ ได้นำความรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดซางะ ประเทศญี่ปุ่นให้แก่สมาชิก TTAA โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 41 ท่าน

E-News อบรม “เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัด SAGA”


S__2474264