Services

อบรมสัมมนา

 1. การอบรม “การจัดระบบ E-mail ด้วย Mail Chimp” วันที่ 30 มกราคม 2558, วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558, และ วันที่ 10 มีนาคม 2558
 2. การอบรม “เจาะลึก ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 และ วันที่ 17 มีนาคม 2558
 3. การอบรม “เริ่มต้นการใช้งาน Facebook อย่าง Pro” วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และ วันที่ 20 สิงหาคม 2558
 4. การอบรม “เทคนิคการลงทุนในตลาดหุ้น” วันที่ 7 สิงหาคม 2558
 5. การจัดบรรยายพิเศษ “ท่องซาฟารี…แอฟริกา(African Safari)” วันที่ 28 สิงหาคม 2558
 6. การอบรม “เนปาล…เสน่ห์แห่งเทือกเขา…หิมาลัย” วันที่ 3 กันยายน 2558
 7. การอบรม “การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” วันที่ 22 กันยายน 2558
 8. โครงการอบรมชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ที่จังหวัดอุดรธานี วันที่ 3-4 ตุลาคม 2558
 9. การอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว(ภาพนิ่ง)” วันที่ 7 ตุลาคม 2558
 10. การอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว(ภาพเคลื่อนไหว)” วันที่ 14 ตุลาคม 2558
 11. การอบรม “การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร” วันที่ 28 ตุลาคม 2558
 12. โครงการอบรมชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558
 13. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เวชศาสตร์การเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558
 14. โครงการอบรมชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
 15. การอบรมหลักสูตร “การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” วันที่ 26 มกราคม 2559
 16. การอบรมหลักสูตร “การบริการสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 29 มกราคม 2559
 17. การอบรมหลักสูตร “มาเป็นหัวหน้าทัวร์ขั้นเทพกันดีกว่า” วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
 18. การอบรมหลักสูตร “เล่าเรื่องการเดินทางไปทวีปอเมริกาใต้ ประเทศบราซิล” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 19. การอบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับมาตรการบัญชีชุดเดียว” วันที่ 1 มีนาคม 2559
 20. การอบรมหัวข้อ “การจองบัตรโดยสารผ่านระบบอะมาดิอุส” วันที่ 7-11 มีนาคม 2559
 21. การอบรมหลักสูตร “การนำระบบ E-Office มาใช้ในการทำงาน” วันที่ 17มีนาคม 2559
 22. การอบรมหัวข้อ “ให้จริงกับการทำทัวร์ อเมริกา-แคนาดา” วันที่ 22 มีนาคม 2559
 23. การอบรมหัวข้อ “เจาะลึกอิหร่าน..ความงดงามแห่งอารยธรรมเปอร์เซีย” วันที่30มิถุนายน 2559
 24. การอบรมหัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งแสงออโรร่า” วันที่24สิงหาคม2559
 25. การอบรมหัวข้อ “เปิดโลกเกาหลีเหนือ ใครใครก็เที่ยวได้”วันที่1กันยายน2559
 26. การอบรมหัวข้อ “โครเอเชีย เสี้ยววงเดือนอันแสนงดงาม”วันที่21กันยายน2559
 27. การอบรมหัวข้อ “จุดประกายคิด พิชิตธุรกิจยุคดิจิตอล(ครั้งที่1)”วันที่29กันยายน2559
 28. การอบรมหัวข้อ “รู้ลึก รู้จริง…ยื่นวีซ่าออสเตรเลียอย่างไรให้ผ่านฉลุย”วันที่13ตุลาคม2559
 29. การอบรมหลักสูตร “การถ่ายภาพด้วยมือถือ แบบมือโปร”วันที่11พฤศจิกายน2559
 30. การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการทำทัวร์ เรือสำราญ จาก 5 บริษัทชั้นนำ”วันที่17พฤศจิกายน2559
 31. การอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เวชศาสตร์การเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”วันที่24-25พฤศจิกายน2559
 32. การอบรมหลักสูตร “Up To Date Australia”วันที่13ธันวาคม2559
 33. การอบรมหลักสูตร “เจาะลึกมนต์เสน่ห์แห่งประเทศแคนาดา” วันที่ 16 ธันวาคม 2559
 34. การอบรมหลักสูตร “Facebook Marketing ครั้งที่ 1” วันที่ 17 มกราคม 2560
 35. การอบรมหลักสูตร “Facebook Marketing ครั้งที่ 2” วันที่ 19 มกราคม 2560
 36. การอบรมหลักสูตร “ถ่ายภาพด้วยมือถือ แบบมือโปร”ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2560
 37. การอบรมหลักสูตร “The Great New Zealand Natural” วันที่ 31 มกราคม 2560
 38. การอบรมหลักสูตร “LINE@ for SMEs” ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
 39. การอบรมหลักสูตร “LINE@ for SMEs” ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560   หน้าถัดไป