บริการ

การอบรม “รู้ให้จริงกับการทำทัวร์ อเมริกา/แคนาดา”

สมาคมฯ จัดอบรม “รู้ให้จริงกับการทำทัวร์ อเมริกา/แคนาดา” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA
โดยวิทยากร นางวาสนา ไพศาลอัคนี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จอยฟูล ฮอลิเดย์ จำกัด มีผู้เข้ารับการอบรม 52 คน

E-News อบรมรู้ให้จริงกับการทำทัวร์อเมริกา-แคนาดา
How to do USA-Canada Tour
ประวัติ
หัวข้อการอบรม