บริการ

การอบรม “เนปาล เสน่ห์แห่งเทือกเขาหิมาลัย”

สมาคมฯ จัดอบรม “เนปาล เสน่ห์แห่งเทือกเขาหิมาลัย” โดยวิทยากร นางนวลจันทร์ เพียรธรรม ที่ปรึกษาสมาคมฯ และประธานกรรมการ บริษัท เอ็นซี ทัวร์ แอนด์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และนายชาติชาย โพธิปัดชา กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมจารี แอนด์ ซี.ซี. ทัวร์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้าฟังบรรยาย 40 คน

Help Nepal คุณนวลจันทร์ เพียรธรรม
Technic การทำทัวร์
TTAA บรรยาย Nepal (สำหรับ print)
อาจารย์ชาติชาย