บริการ

การอบรม “การจองบัตรโดยสารผ่านระบบ Amadeus (ขั้นพื้นฐาน + ขั้นสูง)”

สมาคมฯ จัดอบรม “การจองบัตรโดยสารผ่านระบบ Amadeus (ขั้นพื้นฐาน + ขั้นสูง)” โดยวิทยากรจากบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559 ที่บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด มีผู้เข้ารับการอบรม 17 คน

E-News การจองบัตรโดยสารผ่านระบบอะมาดิอุส