บริการ

การอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (ภาพนิ่ง)”

สมาคมฯ จัดอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (ภาพนิ่ง)” โดยวิทยากร นายกิตติพัฒน์ จินะทอง ช่างภาพอิสระ และอาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 28 คน

Agendar picture
ประวัติคุณกิตติพัฒน์
หัวข้อการบรรยายถ่ายภาพ