การอบรมหัวข้อ “เจาะลึกอิหร่าน..ความงดงามแห่งอารยธรรมเปอร์เซีย”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ได้จัด อบรมหลักสูตร  “เจาะลึกอิหร่าน..ความงดงามแห่งอารยธรรมเปอร์เซีย” ขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจากคุณสุนันทา วุฐิสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออคิดทัวร์ จำกัด และ คุณเชนทร์  เสนงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำทัวร์ประเทศอิหร่านมาให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมจำนวนรวม 60 ท่าน

E-news อบรมเจาะลึกอิหร่าน..ความงดงามแห่งอารยธรรมเปอร์เซีย

เอกสารประกอบการอบรม1

เอกสารประกอบการอบรม2

ประวัติวิทยากร คุณสุนันทา วุฐิสกุล

ประวัติวิทยากร คุณเชนทร์ เสนงาม