บริการ

โครงการอบรมชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมฯ จัดอบรมสำหรับชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมไทยบริการท่องเที่ยว ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2558 ที่โรงแรม รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
– หัวข้อ “ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง” โดยวิทยากร นายศิเวก สัจเดว
– หัวข้อ “การบริการสู่ความเป็นเลิศ” โดยวิทยากร ดร.ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ
– หัวข้อ “เทคนิคการทำทัวร์ และเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” โดยวิทยากร ดร.ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ

กำหนดการอบรม
Digital Marketing for Outbound Tourism
Outline
Service Excellence and Telephone Upselling
ประวัติวิทยากร
หัวข้อการอบรม
Protaining class 1 Tour operation
Protaining class 2 Tour Leader
TRAINING TOPIC TOURPRO 1st EPISODE 1-2