บริการ

โครงการอบรมชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

สมาคมฯ จัดอบรมสำหรับชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมไทยบริการท่องเที่ยว ภาคใต้ตอนบน
เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2558 ที่โรงแรม เมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้ารับการอบรม 50 คน
– หัวข้อ “สารพันความรู้เรื่องวีซ่าเชงเก้น” โดยวิทยากร นางสาวปรมาภรณ์ พรงาม
– หัวข้อ “เทคนิคการทำทัวร์ และเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” โดยวิทยากร ดร.ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ
– หัวข้อ “ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง” โดยวิทยากร นายศิเวก สัจเดว

Digital Marketing for outbound tourism 1
Tour operation
Tour Leader
TRAINING TOPIC TOUR PRO 1st
กำหนดการอบรม