services

โครงการอบรมชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

สมาคมฯ จัดอบรมสำหรับชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมไทยบริการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2558 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรม 29 คน
– หัวข้อ “เทคนิคการทำทัวร์ และเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี” โดยวิทยากร นายปวิช พงษ์เสริม
– หัวข้อ “สารพันความรู้เรื่องวีซ่า” โดยวิทยากร นางณัฐนันท์ จงประเสริฐ
– หัวข้อ “การจัดระบบ Email ด้วย Mailchimp + ความรู้ด้านโซเซียล เน็ทเวิร์คโดยรวม” โดยวิทยากร นายศิเวก สัจเดว

เทคนิคการทำทัวร์-Protaining class 1
เทคนิคการทำทัวร์-Protaining class 2
เทคนิคการทำทัวร์-TRAINING TOPIC TOURPRO EPISODE 1
Digital Marketing
การทำวีซ่า-วีซ่าเชงเก้น
การทำวีซ่า-ข้อมูลวีซ่าแต่ละประเทศ
กำหนดการอบรมอุดร