บริการ

การอบรม “เล่าเรื่องการเดินทางไปทวีปอเมริกาใต้ ประเทศบราซิล และเปรู”

สมาคมฯ จัดอบรม “เล่าเรื่องการเดินทางไปทวีปอเมริกาใต้ ประเทศบราซิล และเปรู” โดยวิทยากร นายอนันต์ พิพัฒนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทรุ่งทรัพย์ ฮอลิเดย์ แทรเวิล จำกัด และบริษัท สีลมเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA
มีผู้เข้ารับการอบรม 37 คน

Sample Itinerary South America 14 days
ประวัติวิทยากร
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
สาธารณรัฐเปรู
หัวข้ออบรมเล่าเรื่องการเดินทางไปทวีปอเมริกาใต้