บริการ

การอบรม “เริ่มต้นการใช้ Facebook อย่าง Pro”

สมาคมฯ จัดอบรม “เริ่มต้นการใช้ Facebook อย่าง Pro” โดยวิทยากร นายจักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์ ประธานบริษัท DGM 59 จำกัด ผู้ก่อตั้ง www.tourkrub.com เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 32 คน

Bio
Facebook for Business
เริ่มต้นการใช้ Facebook อย่าง Pro