TTAA จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้แอพพลิเคชั่น หัวข้อ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ใช้แอพ “เป๋าตัง” ยังไง? สำหรับบริษัททัวร์

TTAAอบรม

อบรมสมาชิกสมาคม TTAA
วันนี้ 9 ธันวาคม 2563
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAA

ได้รับเกียรติจาก คุณชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล นายทะเบียน และประธานยุทธศาสตร์ไอที สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAA ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญการการทำงานด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 20 ปี

เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้แอพพลิเคชั่น หัวข้อ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ใช้แอพ “เป๋าตัง” ยังไง? สำหรับบริษัททัวร์

พร้อมกันนี้ สมาคม TTAA ขอนำส่ง Link Presentation เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกท่านครับ ????

✅ Link เอกสารอบรม https://bit.ly/2K9BA7P

——-