TTAA: นายกสมาคม เข้าพบนายกรัฐมลตรี รับนโยบาย “การเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่กักตัว”

ข่าวประจำสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว/รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในการเตรียมความพร้อมตามเป้าหมายที่กำหนดในวันที่ 1 พฤศจิกายน เพื่อรับนโยบาย “การเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่กักตัว”

โดยเข้าพบร่วมกับคณะทำงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดในประเทศ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
245973243_4459839754105374_1110425523711524399_n246036785_4459839784105371_1358888104750175299_n245941477_4459839890772027_8607333443001578717_n