TTAA : ประชุมสมาชิกชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ทีมยุทธศาสตร์ด้านบริหารส่วนภูมิภาค นำโดย นายสมชาย ชมระกา อุปนายก, นายสหนพ เดชยา นายทะเบียน และนายภูมิพิพัฒ มีสำราญ กรรมการกลาง ร่วมกับนางสาวนฤมล รักษาภักดี ประธานชมรมฯส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนงานส่วนภูมิภาค จัดประชุมสมาชิกชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ลจังหวัดอุดรธานี

ภายในงานมีการจัดการจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่ออัพเดทข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 ราย และมีบริษัททัวร์จากสปป.ลาวเข้าร่วมงานและได้ขอสมัครเป็นสมาชิกTTAA ส่วนภูมิภาค (วิสามัญ) ด้วยกันกว่าสิบราย ทั้งนี้ทางสมาคมฯ และชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่าน