TTAA ประชุมสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 (คณะกรรมการบริหารฯ ชุดที่ 21 วาระปี 2565-2567)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว พร้อมคณะกรรมการ ประธานชมรมส่วนภูมิภาค สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว จัดการประชุมสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 (คณะกรรมการบริหารฯ ชุดที่ 21 วาระปี 2565-2567)

ร่วมแถลงนโยบายการทำงาน โดยแบ่งเป็นทีมยุทธ์ศาสตร์ 10+1 ทีม คือ
1.ด้านตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
2.ด้านพัฒนาสินค้าและบริการ 3.ด้านเครือข่ายดิจิตอลด้าน 4.พัฒนาบุคลากร
5.ด้านประชาสัมพันธ์
6.ด้านบริหารส่วนภูมิภาค 7.ด้านสมาชิกสัมพันธ์
8.ด้านองค์กรสัมพันธ์
9.ด้านผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 10.ด้านบริหารและพัฒนาสมาคม
11.ด้าน TITFC

พร้อมด้วยTable-Top Sale และ Presentation จากพันธมิตรการท่องเที่ยว สายการบิน หน่วยงานการท่องเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี กรุงเทพฯ สุขุมวิท

รับชมบรรยากาศภายในงาน