TTAA ร่วมงานฉลองปีใหม่ ต้อนรับตรุษจีน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคม มอบหมายให้ นางสาวอรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ ประชาสัมพันธ์ และนางสาวศนัฏฐ์ชนม์ อัศวปรมิตชัย(马舜蒂) ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ร่วมงานฉลองปีใหม่ ต้อนรับตรุษจีน โดยทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติเชิญจากหอการค้าไทย-จีน นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย – จีน และนายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย – จีน งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์รระหว่างสมาคมต่าง ๆ พร้อมฉลองเทศกาลตรุษจีนพร้อมกัน ณ หอประชุมใหญ่ หอการค้าไทย-จีน