TTAA ร่วมงาน “Japan-Thailand Tourism seminar : Embark upon a new adventure, Discover new treasures” แนะนำเสน่ห์การท่องเที่ยวใหม่ๆ ของญี่ปุ่นให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชาวไทย

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคม มอบหมายให้ นายอเนก ศรีชีวะชาติ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, นายธนพล ชีวรัตนพร อุปนายก และนางสาววชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายก สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ร่วมงานสัมมนา“Japan-Thailand Tourism seminar : Embark upon a new adventure, Discover new treasures” แนะนำเสน่ห์การท่องเที่ยวใหม่ๆ ของญี่ปุ่นให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชาวไทย จัดโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแหงประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ร่วมกับ Japan Tourism Agency (JTA) และ Japan Association of Travel Agents (JATA) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) ณ โรงแรม โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการท่องเที่ยวแบบสองทางระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยที่กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างการประชมสุดยอดผู้นำ APEC โดย ฯพณฯ นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้เกียรติมาที่งานสัมมนา โดยได้แนะนำโครงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่เรียกว่า “Open the Treasure of Japan!” บอกเล่าถึงเสน่ห์ของปราสาทฮิเมจิ งานเทศกาลหิมะซัปโปโร เป็นต้น เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น ภายในงานสัมมนามีการให้ข้อมูลเสน่ห์การท่องเที่ยวญี่ปุ่นใหม่ๆ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ปราสาทฮิเมจิ ฮอกไกโด โทโฮคุ คิวชู เป็นต้น รวมทั้งแนะนำเสน่ห์ของอาหารญี่ปุ่น โดยหลังจากนี้ JNTO จะยังคงโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์ การจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นสำหรับผู้บริโภคทั่วไป เป็นต้น เพื่อกระตุนให้ตลาดนักท่องเที่ยวจากไทยที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นฟื้นตัวอย่างรวดเร็