TTAA ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีการงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 63 ปี ททท.


เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ได้มอบหมายให้ นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล อุปนายก และนางสาวศนัฏฐ์ชนม์ อัศวปรมิตชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีการงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 63 ปี ททท.(วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี) ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อนำเสนอประสบการณ์ทรงคุณค่า 63 ปี ททท. และกิจกรรมเสริมทักษะความรู้บุคลากร ททท. ตลอดจน “TAT Tech Week” เพื่อเตรียมองค์กรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการท่องเที่ยวสมัยใหม่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้คอนเซปต์ Future of Tourism : Digital as a game changer ระหว่างวันที่ 13 – 24 มีนาคม 2566

ในการนี้ ทางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี มูลนิธิรามาธิบดี ทดแทนการมอบกระเช้าแสดงความยินดี โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ และ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรครบ 63 ปี ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 นี้ ททท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล เปลี่ยนสู่ปฐมบทมิติใหม่ของการท่องเที่ยวไทยด้วยการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและยั่งยืน (Sustainable Tourism) และนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมศักยภาพของตลาด พร้อมก้าวสู่ Digital Tourism โดย ททท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ ควบคู่กับการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้พร้อมรองรับการทำงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ และเดินหน้าเคียงข้างภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเป้าหมายปี 2566 ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ททท. จะรวมพลังกันกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและทั่วโลก มุ่งมั่นทำให้ภารกิจเป็นองค์กรความเป็นเลิศด้านการตลาดท่องเที่ยว นำรายได้จากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศให้ได้ตามเป้า 2.38 ล้านล้านบาท จากตลาดเที่ยวในประเทศ 880,000 ล้านบาท และต่างประเทศเที่ยวไทยอีก 1.5 ล้านล้านบาท

ส่วนกิจกรรมในวันสถาปนา ททท.ครบรอบ 63 ปี เริ่มช่วง 08.30 น. จัดให้มีพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ณ ลานสนามเปตอง ด้านหลังอาคารจอดรถ 09.30 น.ร่วมสักการะ “พระพุทธชัยวัฒน์ ประทานพร ททท.” พร้อมสักการะรูปเหมือน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ตามด้วยพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 ททท.

“Amazing Thailand, Amazing New Chapters”