TTAA : สัมมนาพิชิตใจลูกค้าสายท่องเที่ยว ด้วย TikTok for Business

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสุนันทา เอื้ออำพน หัวหน้าทีมยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบุคลากร สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว กล่าวเปิดงานสัมมนา พิชิตใจลูกค้าสายท่องเที่ยว ด้วย TikTok for Business โดยทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากทีม TikTok ผู้เชี่ยวชาญการทำคอนเทนต์และโฆษณาสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนาครั้งนี้

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA จำนวน 20 ท่าน และอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จำนวน 111 ท่าน