TTAA ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมสวนสนุกแห่งไต้หวัน (Taiwan Amusement Park Association)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายเอนก ศรีชีวะชาติ (ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) นายธนพล ชีวรัตนพร (อุปนายก) นางสาววชิรา วิชัยวัฒนะ (อุปนายก) นางกัลญาณี อัสนี (เลขาธิการ) และนางจินตนา เวชชาภินันท์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ) ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมสวนสนุกแห่งไต้หวัน (Taiwan Amusement Park Association) เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสวนสนุกในไต้หวัน ณ ห้องประชุม 30 TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

สวนสนุกไต้หวันเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความบันเทิงที่ได้รับการส่งเสริมโดยสำนักงานการท่องเที่ยวกระทรวงคมนาคมไต้หวัน ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 27 แห่ง ทางหน่วยงานอยากที่จะแนะนำสวนสนุกธีมพาร์คของไต้หวันให้แก่ผู้สนใจและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ทราบถึงข้อมูล เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าท่องเที่ยวมากขึ้น จึงได้จัดการประชุมส่งเสริมสวนสนุกไต้หวัน 2023 ขึ้น ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ ตามลิงค์ : https://meet.google.com/egx-yufv-mrr