TTAA จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้แอพพลิเคชั่น หัวข้อ : การแก้ปัญหา การ เลื่อน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ครั้งที่ 2 กับโควิดระลอกใหม่!!

TTAA13-1-2021

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAA ได้รับเกียรติจาก

คุณชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล
นายทะเบียน และประธานยุทธศาสตร์ไอที สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAA
ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญการการทำงานด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 20 ปี เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้แอพพลิเคชั่น

หัวข้อ การแก้ปัญหา การ เลื่อน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ครั้งที่ 2 กับโควิดระลอกใหม่!!

เนื่องจากกิจกรรมรอบแรกสมาชิก TTAA ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงได้จัดกิจกรรม
โครงการรอบ 2 เพื่อให้สมาชิกสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รับชมย้อนหลัง ทาง Facebook Group Training