TTAA อบรม Nok Air แนะนำเส้นทางการบิน และอัพเดทเครื่องบินที่ประจำการของสายการบิน

2020-11-18 TTAA News No. 36 A4

อบรมสมาชิกสมาคม TTAA วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2563

ทั้ง 2 รอบ ทั้งเช้า และบ่าย ได้รับเกียรติจาก Nok Air มาแนะนำเส้นทางการบิน และอัพเดทเครื่องบินที่ประจำการของสายการบิน ที่ให้บริการในปัจุจุบัน นอกจากนี้ Nok Air ได้นำโปรแกรมสำรองที่นั่งในระบบ Nok Smile Booking มาสาธิตวิธีการจองแบบง่ายๆและมีรายได้ให้กับสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

โดยมีหัวข้อดังนี้
1.แนะนำทีมฝ่ายขาย
2.แนะนำเส้นทางการบินปัจจุบัน
3.แนะนำให้รู้จักระบบสำรองที่นั่งและ Product
-ระบบ Agent
-ระบบราชการ
-ระบบลูกค้าองค์กร
-ระบบสำรองหมู่คณะ
4. สาธิตระบบสำรองที่นั่ง Nok Smile Booking ของระบบAgent
5. ระบบ GDS
6.อัพเดท 25 เส้นทางการบินในประเทศ

พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ขอแชร์ไฟล์ QR Code เอกสารอบรม Nok Smile Booking ให้กับสมาชิก TTAA ทุกท่าน ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป