TTAA : เชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยว สมัครสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปี ภายในวันที่ 30 เม.ย.2566

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

สิ่งที่แนบมาด้วย
1.ใบสมัครฉบับภาษาไทย (TH)
2.Member Application Form (EN)

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ขอเชิญให้สมาชิกช่วยกันแจ้งข่าวสารถึงเพื่อน พี่น้อง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกท่าน เข้าร่วมสมัครสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) โดยเสียแค่ค่าแรกเข้าเท่านั้น และฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปี (2565 -2567) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เม.ย.2566

ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล ttaa@ttaa.or.th
สอบถามเพิ่มเติม 02-2146175-8 

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวอรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ
ประชาสัมพันธ์ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว