TTAA : เชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยว สมัครสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปี ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2565

 

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

สิ่งที่แนบมาด้วย    
1.ใบสมัครฉบับภาษาไทย (TH) 
2.Member Application Form (EN)

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ขอเชิญให้สมาชิกช่วยกันแจ้งข่าวสารถึงเพื่อน พี่น้อง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกท่าน เข้าร่วมสมัครสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) โดยเสียแค่ค่าแรกเข้าเท่านั้น และฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปี (2565 -2567) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ธ.ค.2565

ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล ttaa@ttaa.or.th
สอบถามเพิ่มเติม คุณหญิงหญิง 02-2146175-8 ต่อ 109

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวอรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ
ประชาสัมพันธ์ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ผู้ประสานงาน : นางสาวชุติญา นภธารธนาดล โทร  : 0 2214 6175-8 ต่อ 109