การอบรมหลักสูตร “The Great New Zealand Natural”

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “The Great New Zealand Natural” ขึ้น ณ ห้องคริสตัล ชั้น 2 โรงแรมตวันนา   สุรวงค์ โดยได้รับเกียรติจาก

1. คุณปิโยรจน์ งามวิไลกร (Marketing Manager – Southeast Asia)
2. คุณบุณตนิกา เอมสุวรรณ์ (Sales and Operation New Zealand )
3. คุณอัจฉรา แคลร์ (ผู้อำนวยการ Ngai Tahu Tourism)

3 ผู้เชี่ยวชาญการทำทัวร์ในภูมิภาคนี้ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกพร้อมของรางวัลมากมาย ซึ่งภายในงานสามารถถ่ายรูปร่วมกับชาวเมารี หมู่บ้านฮอบบิท นอกจากนั้นยังมี Wine Tasting และรางวัลอื่นๆ อาทิเช่น ครีมบำรุงผิวจากประเทศนิวซีแลนด์ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสะพาย รวมไปถึง รางวัลใหญ่ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศนิวซีแลนด์ 2 ที่ จากแอร์นิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนรวม 156 ท่าน

E-News การอบรมหลักสูตร “The Great New Zealand Natural”