การอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เวชศาสตร์การเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

“เวชศาสตร์การเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เวชศาสตร์การเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ขึ้น ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทั้งความรู้ถึงโรคใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดแบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่ตนเองได้อย่างถูกวิธีและอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม โดยมีผู้รับการอบรมจำนวนรวม 95 ท่าน

E-News การอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เวชศาสตร์การเดินทางและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”