อบรมหลักสูตร “TTAA Next Gen Project”

DSC08714
คุณโชติช่วง ศูรางกูร กรรมการกลางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ได้ริเริ่มโครงการ TTAA Next Gen ขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ในกลุ่มสมาชิก TTAA และพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่เวทีระดับโลก โดยกิจกรรม Get Together เป็นกิจกรรมแรกของโครงการนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 34 ท่าน

E-News-อบรม TTAA Next Gen Project
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ
เอกสารประกอบการอบรม

S__2474264