สรุปผลการดำเนินงานทีมยุทธศาตร์ 8 ทีม

ทีมยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการขาย

คณะกรรมการได้จัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีประมาณการยอดเงินหมุนเวียนในงานรวม 2,310,000,000 บาท และประมาณการยอดผู้เข้าชมงานรวม 1,530,000 คน-ครั้ง โดยมีการเติบโตของยอดขายบูธ และผลรายได้สุทธิ (รายได้มากกว่ารายจ่าย) ของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง

แผนภูมิแสดงยอดขายบูธ ของการจัดงาน TITF ครั้งที่ 10 – 18


graph 1

แผนภูมิแสดงผลรายได้สุทธิ (รายได้มากกว่ารายจ่าย) ของการจัดงาน TITF ครั้งที่ 10 – 18


graph 2

ตารางแสดงประมาณการยอดเงินหมุนเวียนและยอดผู้เข้าชมงาน ของการจัดงาน TITF ครั้งที่ 15 – 18

 ประมาณการยอดเงินหมุนเวียน (บาท)
ประมาณการยอดผู้เข้าชมงาน (คน-ครั้ง)
TITF #15

(14-17 ส.ค. 57)
360,000,000300,000
TITF #16

(25 ก.พ. - 1 มี.ค. 58)
800,000,000 430,000
TITF #17

(13-16 ส.ค. 58)
400,000,000 300,000
TITF #18

(17-21 ก.พ. 59)
750,000,000 500,000
รวม2,310,000,000 1,530,000

ตารางสรุปยอดขายบูธ ของการจัดงาน TITF ครั้งที่ 15 – 18

5.2b-table

สมาคมฯ ได้ดำเนินนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) อันส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดงาน ดังนี้

1. สมาคมฯ ได้ส่งเสริมให้ชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ได้ร่วมจัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ในส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างพลังใน Branding ของงาน และส่งเสริมการขายให้สมาชิกส่วนภูมิภาค

2. สมาคมฯ ได้กำหนดนโยบายราคาพื้นที่ของงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) แบบ Demand-Based Pricing ทำให้สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่สมาคมฯ และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ร่วมออกงาน

3. สมาคมฯ ได้เพิ่มจำนวนวันในการจัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ช่วงต้นปี เป็น 5 วัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้ผู้ออกงาน

4. สมาคมฯ ได้ปรับนโยบายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ซื้อภายในงาน โดยให้มีการแจกรถยนต์ เพื่อให้เกิดพลังในการสื่อสารไปยังผู้ซื้อ และเพิ่มประเภทรางวัลคูปองเงินสดสำหรับซื้อสินค้าภายในงาน เพื่อให้เพิ่มการหมุนเวียนของกระแสเงินสดไปยังผู้ร่วมออกงาน

5. สมาคมฯ ได้ริเริ่มให้มีการจัดงาน Business Matching ในช่วงต้นของงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก เพื่อสร้าง Brand ของงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ในระดับสากล และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สมาชิก

ภาพผลงาน ทีมยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการขาย

1.งาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 15
สมาคมฯ ได้จัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 15 ในวันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2557 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้จัดแสดงงาน 589 บูธ สร้างรายได้สุทธิ (รายได้มากกว่ารายจ่าย) ของการจัดงาน 3,211,268 บาท ประมาณการยอดเงินหมุนเวียนในงาน 360 ล้านบาท และคาดว่ามีผู้เข้าชมงาน 300,000 คน

image005


image007 image009


image011 image013

2. งาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 16
สมาคมฯ ได้จัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 16 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้จัดแสดงงาน 1,016 บูธ สร้างรายได้สุทธิ (รายได้มากกว่ารายจ่าย) ของการจัดงาน 5,568,152 บาท ประมาณการยอดเงินหมุนเวียนในงาน 800 ล้านบาท และคาดว่ามีผู้เข้าชมงาน 430,000 คน

Ad TTAA16 01

image017 image019

image021 image023

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดงาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดภูเก็ต

2.1 งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ท พลาซา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2558

image025 image027

2.2 งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2.3 งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ที่ถนนเทพกษัตรีย์ (แถวน้ำ) ต่อเนื่องกับถนนถลาง และถนนภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2558


image033 image035

3. งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 17
สมาคมฯ ได้จัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 17 ในวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2558 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้จัดแสดงงาน 597 บูธ สร้างรายได้สุทธิ (รายได้มากกว่ารายจ่าย) ของการจัดงาน 2,326,770 บาท ประมาณการยอดเงินหมุนเวียนในงาน 400 ล้านบาท และคาดว่ามีผู้เข้าชมงาน 300,000 คน

image037


image039 image041


image043 image045

4. งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 18
สมาคมฯ ได้จัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 18 ในวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้จัดแสดงงาน 1,093 บูธ สร้างรายได้สุทธิ (รายได้มากกว่ารายจ่าย) ของการจัดงาน 7,895,068 บาท ประมาณการยอดเงินหมุนเวียนในงาน 750 ล้านบาท และคาดว่ามีผู้เข้าชมงาน 500,000 คน

image047


image049 image051


image053 image055

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดงาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกในส่วนภูมิภาคที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดภูเก็ต

4.1 งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน แอร์พอร์ท พลาซา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2559

image057 image059

4.2 งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ที่ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2559

image061 image063

4.3 งาน เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2559

image065 image067