TTAA Training Course

อ่านต่อ  

TTAA

 TTAA  Famtrip

อ่านต่อ    

Memorandum of understanding (MOU)

  • ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 ตามการประเมินคุณลักษณะ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
  • โครงการ "Digital Tourism Platform" วันที่ 10 มกราคม 2562
  • Sendai Tohuku Tourism วันที่ 29 ตุลาคม 2558
  • ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ในด้านความสามารถในการบริหารจัดการ วันที่ 20 สิงหาคม 2558
  • คณะกรรมการส่งเสริม การท่องเที่ยวแห่งภูมิภาค Chubu วันที่ 8 กันยายน 2557