สรุปผลการดำเนินงานทีมยุทธศาสตร์ 8 ทีม

ทีมยุทธศาสตร์ด้านการเชื่อมโยง AEC และวิเทศสัมพันธ์

 1. การจัดงาน ASEAN Buyers Meet Sellers ซึ่งเป็นการจัด Agents’ Educational Trip พร้อมกับการทำ Business Matching ไปยังประเทศในอาเซียน
 • เมื่อวันที่ 3 – 11 กันยายน 2559 ที่ประเทศฟิลิปปินส์
 • เมื่อวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2559 ที่ประเทศอินโดนีเซีย
 • เมื่อวันที่ 15 – 20 พฤษภาคม 2560 ที่ประเทศอินโดนีเซีย
 • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

2. การจัด Table-Top Sales / Business Matching ของผู้ประกอบการจาก Yogyakarta ในการประชุมสมาชิกครั้งที่ 5/2559 วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

3. การจัด Business Matching สำหรับสมาคมฯ

 • งาน Thai International Travel Fair Business Matching ในงาน TITF#20 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมี Seller 63 คน จาก 46 หน่วยงาน ใน 25 ประเทศทั่วโลก และมี Buyer เข้าร่วมงาน 119 คน
 • งาน Thai International Travel Fair Business Matching ในงาน TITF#21 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมี Seller 62 คน จาก 39 หน่วยงาน ใน 17 ประเทศทั่วโลก และมี Buyer เข้าร่วมงาน 124 คน
 • งาน Thai International Travel Fair Business Matching ในงาน TITF#22 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมี Seller 106 คน จาก 60 หน่วยงาน ใน 19 ประเทศทั่วโลก และมี Buyer เข้าร่วมงาน 133 คน

4. การเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปีอาเซียน ที่จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

5. ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ด้านสินค้าและบริการท่องเที่ยว จัดสำรวจเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนไทยกับกลุ่มประเทศ CLMVT เส้นทางอุบลราชธานี-ปากเซ-ลาวใต้ ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2560

6. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เชิญตัวแทนการท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่ม CLMV เข้าร่วมสัมมนา CLMVT Tourism in Digital Era เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

7. การเข้าร่วมประชุมกับสหพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (Federation of ASEAN Travel Associations: FATA) และสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (The ASEAN Tourism Association: ASEATA)

 • วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2559 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
 • วันที่ 15-19 มกราคม 2560 ที่ประเทศสิงคโปร์
 • วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2560 ที่จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
 • วันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2560 ที่เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
 • วันที่ 21 – 23 มกราคม 2561 ที่เชียงใหม่ ประเทศไทย

8. การเข้าร่วมประชุมกับ ASEAN Tourism Forum (ATF)

 • วันที่ 15-19 มกราคม 2560           ที่ประเทศสิงคโปร์
 • วันที่ 24 มกราคม 2561 ที่เชียงใหม่ ประเทศไทย

9. ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม จัดอบรมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวไทย โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องทางด้านวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูต มาให้ความรู้และตอบข้อซักถามแก่สมาชิก

 • วีซ่าออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
 • วีซ่าสหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

10. การเยี่ยมเยือนระหว่างสมาคมฯ และสมาคมท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ ของอาเซียน เพื่อเสริม สร้างความร่วมมือทางธุรกิจท่องเที่ยว และสนับสนุนการท่องเที่ยว

 • คณะกรรมการได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน MATTA และเข้าร่วมงาน MATTA Fair เมื่อวันที่ 1 – 3 กันยายน 2559
 • การหารือและเลี้ยงรับรอง Malaysian Association of Tour and Travel Agents Perak Chapter เนื่องในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย

11. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาคมฯ และหน่วยงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

 • การต้อนรับหน่วยงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
 1. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 2. 2. การต้อนรับการต้อนรับเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
 3. การเลี้ยงอาหารค่ำอำลา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวมาเลเซียประจำประเทศไทยและพม่าที่หมดวาระ และให้การต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ที่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่แทน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 4. การเลี้ยงอาหารกลางวันอำลา กงสุลสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่หมดวาระ และให้การต้อนรับกงสุลสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ที่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่แทน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
 5. การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
 6. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
 7. การต้อนรับคณะผู้แทนจากการท่องเที่ยวไห่หนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
 8. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวเฉินตู ประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
 9. การต้อนรับคณะผู้แทนจากการท่องเที่ยวเซนได ภูมิภาคโตะโฮะคุ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560
 10. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเมืองโอทสึ จังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
 11. การต้อนรับคณะผู้แทนจากการท่องเที่ยวไห่หนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
 12. การต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองชิสึคุอิชิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
 13. การต้อนรับนายกเทศมนตรีและคณะจากเมืองคุรุเมะ จังหวัดฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
 14. การต้อนรับคณะผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดในภูมิภาคโชริวโด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
 15. การต้อนรับคณะผู้แทนจากการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
 16. การต้อนรับคณะผู้แทนจากการท่องเที่ยวเซนได ภูมิภาคโตะโฮะคุ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
 17. การต้อนรับผู้แทนจากการท่องเที่ยวซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
 18. การต้อนรับคณะผู้แทนจาก CPC Meishan Municipal Committee เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
 19. การต้อนรับคณะจากการท่องเที่ยวจีน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
 20. ประชุมร่วมกับตัวแทนจาก German National Tourist Office, Singapore/ASEAN เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน
 21. การต้อนรับคณะจากการท่องเที่ยวนะกะโนะ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
 22. การต้อนรับคณะจากการท่องเที่ยวไต้หวัน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
 23. การต้อนรับคณะจาก Hokkaido Tourism Organization เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
 24. การต้อนรับคณะจากการท่องเที่ยวเมืองไถจง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
 25. การต้อนรับคณะจากการท่องเที่ยวเมืองฮิโระสะคิ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
 26. การต้อนรับคณะจาก France Tourism Development Agency (สำนักงานประเทศญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
 27. การต้อนรับ Mr. Toferry Primanda Soetikno, Deputy Chief of Mission และคณะจากสถานทูตอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 28. การต้อนรับคณะจาก New Taipei City Association of Travel Agents เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 29. การต้อนรับ Mr. Matsubara Ryuji, Vice Chairman of Hokuriku Economic Federation และคณะจาก Shoryudo Project Promotion Council of the Shoryudo area (Chubu-Hokuriku) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
 30. ประชุมร่วมกับตัวแทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย เพื่อความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
 31. การต้อนรับคณะผู้แทนการท่องเที่ยวเมืองสุ่ยหนิง มณฑลเสฉวน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
 32. การต้อนรับคณะจาก Osaka Convention & Tourism Bureau เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
 33. การต้อนรับคณะจากการท่องเที่ยวอิวาเตะ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
 34. การต้อนรับคณะจากการท่องเที่ยวเซนได เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
 35. การต้อนรับคณะจากการท่องเที่ยวนะงะยะ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
 36. การต้อนรับคณะจากการท่องเที่ยวทังโกะ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
 37. การต้อนรับคณะจากการท่องเที่ยวโชริวโด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
 38. การต้อนรับคณะทูตการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
 39. การต้อนรับคณะ Yamagata Prefectural Government เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
 40. ประชุมร่วมกับตัวแทนแทนสถานทูตกรีซ และตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวประเทศกรีซ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
 • การตอบคำเชิญจากหน่วยงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
 1. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน Taipei Night in Bangkok 2017 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560
 2. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 3. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเนปาล เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
 4. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงาน China National Tourist Office ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
 5. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน 2017 Incheon, Seoul, Gyeonggido Tourism Night in Bangkok เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
 6. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน Emquartier Taiwan One More Time by Taipei Economic and Cultural Office in Thailand เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
 7. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน The Colours of Africa เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
 8. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน Sanya City Image Promotion Conference เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
 9. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 10. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน An inspiring journey of Air Macau & Galaxy Macau เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
 11. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมเล่นกอล์ฟตามคำเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
 12. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน Nepal Night: B2B Tourism Event เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
 13. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
 14. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน An Incredible India Roadshow and to Celebrate World Tourism day เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
 15. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
 16. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมหารือกับ Mongolia Tourism Promotion เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
 17. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน Malaysia Appreciation Night วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
 18. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน Japan Tourism Award in Thailand 2017 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
 19. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน Luncheon Meeting of Korea-Thailand Tourism Consultative Group เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
 20. คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลา Toferry P. Soetikno, Deputy Chief of Mission/Minister และให้การต้อนรับ Mrs. Nurul Dewi, First Secretary (Economics) และ Ms.Anet Adilla, Third Secretary ของประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

12. การเข้าร่วมงานพิธีการอื่นๆ เช่น งานเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศต่างๆ, งานครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ

ภาพผลงาน ทีมยุทธศาสตร์ด้านการเชื่อมโยง AEC และวิเทศสัมพันธ์

1. งาน Thai International Travel Fair Business Matching

1

2

2. สำรวจเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนไทยกับกลุ่มประเทศ CLMVT เส้นทางอุบลราชธานี-ปากเซ-ลาวใต้

3

3. งานสัมมนา CLMVT Tourism in Digital Era

4

4. การเข้าร่วมประชุมกับสหพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (Federation of ASEAN Travel Associations: FATA) และสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (The ASEAN Tourism Association: ASEATA)

5

5. การหารือและเลี้ยงรับรอง Malaysian Association of Tour and Travel Agents Perak Chapter เนื่องในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย

6

6. การต้อนรับหน่วยงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

7

7. การตอบคำเชิญจากหน่วยงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

8

8. งานเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศต่างๆ

9