สรุปผลการดำเนินงานทีมยุทธศาตร์ 8 ทีม

ทีมยุทธศาสตร์ด้านการเชื่อมโยง AEC และวิเทศสัมพันธ์

 1. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ เช่น
  1. การประชุม Networking กับประเทศมาเลเซีย
  2. การประชุมร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
  3. การหารือ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน กับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย H.E. Gilles Garachon, Ambassade de France en Thailande, Mr. Morad Tayabi, Regional Director-ASEAN ATOUT France, และ Mr. Jeremy Vanhooren, Chef du service des Visas เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
 2. การเข้าร่วมประชุมกับสหพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (Federation of ASEAN Travel Associations: FATA)
  1. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ที่นครกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
  2. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  3. เมื่อวันที่ 18 – 21 มกราคม 2559 ที่นครมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
  4. เมื่อวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2559 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 3. การริเริ่ม และประสานงานจัดกิจกรรม Business Matching สำหรับสมาคมฯ
  1. งาน AEC Business Matching 2014 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ขายทั้ง 9 ประเทศในอาเซียน รวมทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน และมีผู้ซื้อเข้าร่วมงาน 120 คน
  2. งาน Thai International Travel Fair Business Matching 2015 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีผู้ขาย 82 ราย จาก 47 หน่วยงาน ใน 22 ประเทศทั่วโลก และมีผู้ซื้อเข้าร่วมงาน 160 คน
  3. งาน Thai International Travel Fair Business Matching 2016 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีผู้ขาย 92 คน จาก 68 หน่วยงาน ใน 25 ประเทศทั่วโลก และมีผู้ซื้อเข้าร่วมงาน 231 คน

  ตารางแสดงจำนวนผู้ขายจากแต่ละประเทศ / ภูมิภาค ในงาน Business Matching

  5.7 table

  แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ขายจากแต่ละประเทศ / ภูมิภาค ในงาน TITF Business Matching 2016

  image001

  แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ขาย ในงาน TITF Business Matching 2016

  image003

 4. การสร้างโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้านการท่องเที่ยว ระหว่างสมาชิก และผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน โดยนำสมาชิกเข้าร่วมงาน Travel Mart ต่างๆ เช่น
  1. งาน Majapahit Travel Fair 2015 (MTF) เมื่อวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2558 ที่เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย มีผู้ร่วมเดินทาง 15 คน
  2. งาน Jogjakarta Travel Mart 2015 (JTM) เมื่อวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2558 ที่เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีผู้ร่วมเดินทาง 15 คน
 5. การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ และสมาคมการค้าต่างประเทศ โดยนำคณะกรรมการเดินทางไปเกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2558
 6. การสำรวจเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว
 7. การเตรียมความพร้อมให้สมาชิก เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAM Economic Community: AEC) โดยประสานงานเชิญ นางสาวจิราภรณ์ พรมมะหา รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร การท่องเที่ยว มาเป็นวิทยากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Agreement on Tourism Professional: ASEAN MRA on TP) ในการประชุมสมาชิกครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ภาพผลงาน ทีมยุทธศาสตร์ด้านการเชื่อมโยง AEC และวิเทศสัมพันธ์

 1. การหารือ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน กับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

  image005

 2. การประชุมกับสหพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (Federation of ASEAN Travel Associations: FATA) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ที่นครกัวลาลัมเปอร์

  image007

  image009

 3. การประชุมกับสหพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (Federation of ASEAN Travel Associations: FATA) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ที่กรุงเทพฯ

  image011

 4. การประชุมกับสหพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (Federation of ASEAN Travel Associations: FATA) เมื่อวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2559 ที่กรุงเทพฯ

  image013

 5. งาน AEC Business Matching 2014 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

  image015 image017

 6. งาน Thai International Travel Fair Business Matching 2015 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  image019 image021

 7. งาน Thai International Travel Fair Business Matching 2016 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

  image029

  image027 image025

  image023

 8. งาน Majapahit Travel Fair 2015 (MTF) เมื่อวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2558

  image031

 9. งาน Jogjakarta Travel Mart 2015 (JTM) เมื่อวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2558

  image033

 10. การเดินทางไปเกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2558

  image035