สรุปผลการดำเนินงานทีมยุทธศาตร์ 8 ทีม

ทีมยุทธศาสตร์ด้านสมาชิกและองค์กรสัมพันธ์

 1. การให้การต้อนรับหน่วยงานภายนอก
  • การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก China Airlines เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
  • การต้อนรับ Barbara Sette, Managing Director of Sette Reps Shd. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม2560
  • การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก China Eastern Airlines เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
  • การต้อนรับ Berthiot Vincent, Management Consultant Treville Consultancy เมื่อวันที่ 5มิถุนายน 2560
  • การต้อนรับคณะจาก Tour Communications in Nagoya เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
  • การต้อนรับ Masaaki Katsuyama CEO of Kimino Japan Japanese Travel Agency เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
  • การต้อนรับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
  • การต้อนรับ Kohei Okamoto, Professor at Nagoya University และ Ms. Kumi Sato, Professor at Kinjo Gakuin University เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
 2. การเข้าร่วมงานพิธีการอื่นๆ เช่น งานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, งานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าปฎิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 3. การริเริ่มจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวต่างประเทศขึ้นเป็น NTOs Club เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • การประชุม NTO Club ครั้งที่ 1 มีผู้แทนจากองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวจำนวน 15 ประเทศเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
  • การประชุม NTO Club ครั้งที่ 2 มีผู้แทนจากองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวจำนวน 19 ท่าน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA
  • การประชุม NTO Club ครั้งที่ 3 มีผู้แทนจากองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวจำนวน 17 ท่าน เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
 4. การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและสมาคมฯ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

 

ภาพผลงาน ทีมยุทธศาสตร์ด้านสมาชิกและองค์กรสัมพันธ์

1. การให้การต้อนรับหน่วยงานภายนอก

1

2. คณะกรรมการร่วมแสดงความยินดีกับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้าปฎิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2

3. การประชุม NTO Club

3

4. งานสังสรรค์ปีใหม่ 2561

4

5