สรุปผลการดำเนินงานทีมยุทธศาตร์ 8 ทีม

ทีมยุทธศาสตร์ด้านสมาชิกและองค์กรสัมพันธ์

 1. การให้การต้อนรับหน่วยงานภายนอก
  1. การหารือและเลี้ยงรับรอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
  2. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเมืองทะคะยะมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557
  3. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเมืองฮิโระซะคิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
  4. การต้อนรับคณะผู้บริหารของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
  5. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
  6. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
  7. การต้อนรับคณะสมาคมตัวแทนท่องเที่ยวแห่งบังคลาเทศ (Association of Travel Agents of Bangladesh: ATAB) ประเทศ
   บังคลาเทศ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558
  8. การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรจากญี่ปุ่น 19 องค์กร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
  9. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวเกาะคิวชู เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
  10. การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอะคะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
  11. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
  12. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดชิมะเนะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
  13. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดมิยะซะคิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
  14. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมณฑลซานตง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
  15. การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากจังหวัดฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
  16. การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
  17. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
  18. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
  19. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
  20. การต้อนรับคณะผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่จากเมือง Ragunda ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
  21. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเมืองโตะคะจิ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
  22. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
  23. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมณฑลอันฮุย ประเทศจีน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558
  24. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวไต้หวัน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
  25. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเมืองอู๋ซี ประเทศจีน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
 2. การจัดงานสังสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
  1. งานปีใหม่ TTAA New Year Party 2015 ภายใต้ชื่องาน “Welcome AEC” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่ห้อง Retro Café ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  2. งานปีใหม่ TTAA Masquerade Night Happy New Year 2016 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ
 3. การจัดงาน Chill-out @TTAA รวม 3 ครั้ง
  1. วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สนับสนุนโดย บริษัท บิ๊ก เวิลด์ ฮอลิเดย์ จำกัด
  2. วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สนับสนุนโดย บริษัท วีโก ทราเวล จำกัด
  3. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สนับสนุนโดย บริษัท โก 365 ทราเวล จำกัด
 4. การเข้าร่วมงานพิธีการอื่นๆ เช่น งานเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศต่างๆ, งานครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ

ภาพผลงาน ทีมยุทธศาสตร์ด้านสมาชิกและองค์กรสัมพันธ์

1. การหารือและเลี้ยงรับรอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

image001 image003

2. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเมืองทะคะยะมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557

image005

3. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558

image007 image009

4. การต้อนรับคณะสมาคมตัวแทนท่องเที่ยวแห่งบังคลาเทศ (Association of Travel Agents of Bangladesh: ATAB) ประเทศบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

image011

5. การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรจากญี่ปุ่น 19 องค์กร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

image013 image015


image017 image019

6. การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอะคะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558

image021 image023

7. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

image025

8. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมณฑลซานตง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

image027

9. การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากจังหวัดฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

image029

10. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมณฑลอันฮุย ประเทศจีน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

image031 image033

11. การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเมืองอู๋ซี ประเทศจีน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

image035
image037

12. งานปีใหม่ TTAA New Year Party 2015 ภายใต้ชื่องาน “Welcome AEC” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

image041 image043

image045 image039

13. งานปีใหม่ TTAA Masquerade Night Happy New Year 2016 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558

image047

image049

14. งาน Chill-out @TTAA เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

image051-5 image053-5

15. งาน Chill-out @TTAA เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

image055 image057

16. งาน Chill-out @TTAA เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

image059 image061