">

TTAA ให้การต้อนรับ Tohoku tourism promotion organization

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคม มอบหมายให้ นายเอนก ศรีชีวะชาติ (ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) นายวิบูลย์ กมลโต (อุปนายก) นายภูมิพิพัฒ มีสำราญ (อุปนายก) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ Tohoku tourism promotion organization นำโดย Mr. Junichi Konno (President of Tohoku tourism promotion organization) Mr. Hiroki Takahashi (Chief of Tohoku tourism promotion organization) พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

โดยมีวัตถุประสงค์ เข้าพบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนาของโทโฮคุในปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนพฤษภาคม ปี 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโทโฮคุในช่วง ซากุระ ใบไม้เปลี่ยนสี หิมะ และเชิญชวนให้ท่องเที่ยวในช่วงก่อนเข้าหน้าร้อน ชมใบไม้เขียวชะอุ่ม เก็บผลไม้ที่ยามากะตะ พร้อมพูดคุยปรึกษากันเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 29 TITF#29