">

งานเลี้ยงอำลาและต้อนรับผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวฮ่องกง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นางสาววชิรา วิชัยวัฒนะ (อุปนายก) นายธนพล ชีวรัตนพร (อุปนายก) นายโชติช่วง ศูรางกูร (อุปนายก) นางกัลญาณี อัสนี (เลขาธิการ) และนางสุนันทา เอื้ออำพน (กรรมการกลาง) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาและต้อนรับผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวฮ่องกง ณ ห้องอาหาร Pagoda โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park

ทางการท่องเที่ยวฮ่องกงจัดงานเลี้ยงอำลาให้กับ Mr. Raymond Chan ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะย้ายกลับไปฮ่องกงเพื่อรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกิจกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ Mr. Martin Gwee ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางสมาคมขอแสดงความขอบคุณ Mr. Raymond Chan และการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม และช่วยกันสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น