">

สปป.ลาว ปากเซ ปากซอง - อุบลราชธานี - ยโสธร

DSC02905

 

  เดินทางระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV สปป.ลาว ปากเซ อุบลราชธานี – ยโสธร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์ เจรจาธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อธุรกิจท่องเที่ยว [envira-gallery id="13615"]