">

ไห่หนาน, จีน

เดินทางระหว่างวันที่ 1 -6 มิถุนายน 2559 คณะผู้เดินทางได้ร่วมเดินทางสู่เมืองไห่หนาน ชมถนนโบราณ/ถนนเต๋อซื่นซา ,เดินทางไปเฉี้ยงไห่ป๋ออ้าว เยี่ยมชมหมู่บ้านป๋ออ้าว ,เดินทางไปเมืองซานย่า เยี่ยมชมเมืองเครื่องประดับ ,เดินทางร่วมกิจกรรมลูบเท้าของพระพุทธเจ้า เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวหนานซาน ,และเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงสู่ไห่โข่ว hainan-1-6-june-2016 hainan-2-6-june-2016