">

TTAA จัดการอบรม หัวข้อ เทคนิคการขาย “ตราด” เพื่อพิชิตใจ กลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยม วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ทำข่าวตราด

อบรมสมาชิก TTAA
วันที่ 15 ธันวาคม 2563
 
ณ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAA
 
นายเสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว กล่าวเปิดการอบรม หัวข้อ เทคนิคการขาย “ตราด” เพื่อพิชิตใจ กลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยม
 
✅ แนะนำเส้นทางตราด เกาะช้างเกาะกูด เกาะหมากโดยได้รับเกียรติจาก คุณกันยา เรืองอินทร์ ผู้มีประสบการณ์เส้นทางตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก มาให้ความรู้และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำโปรแกรมให้กับลูกค้าที่ชอบในสไตล์ #เที่ยวเมืองไทยสไตล์ทัวร์นอก
 
พร้อมกันนี้ สมาคม TTAA ขอนำส่ง Link เอกสารอบรม เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกท่านครับ ????
 
✅ Link เอกสารอบรม https://bit.ly/34f88o6