">

TTAA จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ การใช้เว็บใหม่ เพื่อสมาชิก TTAA ให้ยอดขายปัง!! www.titfonline.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ทีมยุทธศาสตร์ไอที สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAA นำโดย คุณชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล ประธานยุทธศาสตร์ไอที คุณชัยนวล ขาวบาง ผู้ดูแลเว็บไซต์ และวิทยากรอบรม พร้อมคณะทีมงาน จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ การใช้เว็บใหม่ เพื่อสมาชิก TTAA ให้ยอดขายปัง!! www.titfonline.com ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ชั้น 5 (ตึกพญาไทพลาซ่า) เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้การลงโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ เป็นช่องทางใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของสมาคม แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง Facebook กลุ่ม : TTAA TRAINING & SEMINAR กรุณาทำแบบสอบถามการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อทางสมาคมจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป